Aktualności

26.11.2020

Respiratory i środki ochrony dla 10 placówek dzięki wsparciu PSE

Caritas przekazała do ośmiu placówek medycznych i opiekuńczych środki ochrony osobistej, a dwie kolejne placówki otrzymały respiratory. Sprzęt o łącznej wartości ponad 250 tys. zł został zakupiony dzięki wsparciu akcji #WdzięczniMedykom przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Pomoc trafiła do Wojewódzkiego Szpitala im. NMP w Częstochowie, Szpitala Powiatowego w Kartuzach, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu we Wrocławiu oraz Domu Emeryta w Brańszczyku. Do wymienionych placówek Caritas Polska przekazała maseczki chirurgiczne, maski FFP2, rękawiczki oraz fartuchy ochronne, a Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce i Piekarskie Centrum Medyczne w Piekarach Śląskich otrzymały po jednym respiratorze.
Dotrzeć do mniejszych placówek
– Caritas Polska od początku epidemii w Polsce wspiera medyków w ich walce o zdrowie i życie pacjentów. Dzięki takim partnerom jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne możemy docierać z pomocą również do mniejszych placówek w tych regionach, gdzie sytuacja jest dziś wyjątkowo trudna. To pomoc, która ratuje życie i z serca za nią dziękujemy – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
– Wsparcie otrzymały instytucje znajdujące się w miejscowościach, gdzie istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. Jest to dla nas wyraz odpowiedzialności i solidarności ze społecznościami lokalnymi – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.
To już druga transza pomocy dla placówek ochrony zdrowia przekazana przez Caritas Polska we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. W sierpniu tego roku dzięki wsparciu PSE, pomoc trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Szpitala Puckiego, Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hoło w Nowym Tomyślu oraz SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Każda z tych placówek otrzymała pakiet środków ochrony osobistej o wartości ponad 24 tys. zł.
Na wsparcie akcji Caritas Polska #WdzięczniMedykom spółka PSE przekazała łącznie 400 tys. zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na wyposażenie dla 16 ośrodków ochrony zdrowia w różnych regionach kraju.


Łączymy siły w walce z pandemią
Akcja #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Celem inicjatywy podjętej przez największą organizację pomocową w kraju jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego do jak największej liczby ośrodków ochrony zdrowia w Polsce.
Łącznie w ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zgromadziła pomoc dla polskich medyków o wartości ok. 9 mln zł. Pozwoliło to na przekazanie szpitalom oraz domom pomocy społecznej w całej Polsce m.in. ponad 100 respiratorów, ponad 300 tys. maseczek i rękawiczek ochronnych, 10 tys. kombinezonów ochronnych, 2 tys. przyłbic oraz kilkunastu specjalistycznych łóżek szpitalnych.

20.11.2020

Trwa realizacja projektów w województwie mazowieckim, lubuskim i wielkopolskim

Laureaci II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” rozpoczęli realizację projektów. Działania rozpoczęto m.in. w gminach: Lwówek, Magnuszew, Miedzichowo, Pszczew i w Wodyniach.
Gmina Lwówek przeznaczy swój grant na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie.
Za 20 000 zł zostanie kupionych 10 zestawów komputerowych do szkolnej pracowni. Ze sprzętu, w trakcie stacjonarnych i zdalnych zajęć, skorzystają nauczyciele i uczniowie.
Z kolei gmina Magnuszew zyska nowy budynek na terenie Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Powstanie tam nowoczesny pawilon wystawienniczo-handlowy.
Stary pawilon nie nadawał się do użytkowania, dlatego gmina Magnuszew szukała środków na budowę nowego obiektu dla mieszkańców i turystów. Dzięki grantowi z naszego programu projekt nowego pawilonu jest już realizowany. Będzie to prawie 40-metrowy, częściowo przeszklony budynek, dobrze komponujący się z istniejącą infrastrukturą. Gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę i zawarła umowę z wykonawcą pawilonu. Ukończenie budowy planowane jest na koniec listopada br.
Stacje do naprawy rowerów i urządzenia do dezynfekcji rąk w Miedzichowie
Gmina Miedzichowo otrzymała środki finansowe na zakup i montaż dwóch samoobsługowych stacji do naprawy rowerów oraz samoobsługowych urządzeń do dezynfekcji rąk.Każda ze stacji rowerowych jest wyposażona w zestaw narzędzi umożliwiający wykonanie większości bieżących napraw, zarówno planowanych, konserwacyjnych, jak również będących skutkiem nagłych awarii. Projekt z pewnością przyczyni się do wzmocnienia zainteresowania turystyką rowerową.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie postawił na zajęcia z robotyki
W gminie Pszczew zrealizowany zostanie projekt „Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego”. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z mniejszymi możliwościami finansowymi. Zajęcia – z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa – przyjmą formę zdalną. Skorzystają z nich dzieci w 12 sołectwach gminy: Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko, Pszczew, Rańsko, Silna, Stoki, Stołuń, Świechocin, Szarcz, Zielomyśl.
Na boisku sportowym w Oleśnicy będzie bezpieczniej!
Głównym celem projektu na terenie gminy Wodynie jest poprawa bezpieczeństwa zawodników biorących udział w meczach piłkarskich. Nowe zamontowane barierki pozwolą ponadto na spełnienie wymogów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który sprawdza m.in. przygotowanie obiektu do gry.

20.11.2020

Ponad 2 miliony złotych dla laureatów II edycji programu WzMOCnij swoje otoczenie

Wybuch pandemii sprawił, że sytuacja finansowa samorządów cały czas się pogarsza, przez co większość z nich skupia się na cięciu wydatków i ograniczaniu kosztów. Lukę uniemożliwiającą obecnie inwestowanie w obywatelskie inicjatywy, ma choć w części nasz program. Na terenie ponad 70 gmin przyznaliśmy granty na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. W tym roku dofinansowaliśmy 107 pomysłów, które zmienią lokalne otoczenie. Wśród wyłonionych projektów znajdziemy budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, działania z zakresu zdrowia i opieki medycznej czy akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Kreatywność i znajomość potrzeb mieszkańców to największa przewaga lokalnych działaczy – to w ich głowach rodzą się ciekawe pomysły. Często przeszkodą dla ich realizacji jest jednak brak funduszy. Aktywistom, gminom i instytucjom pomagają programy grantowe. Jednym z nich jest „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea naszego programu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
– Mieszkańcy potrzebują wsparcia, które ma charakter długofalowy, czyli nie tylko inicjatyw odczuwalnych tu i teraz. W roku pandemii samorządy zostały obciążone bardzo dużymi kosztami związanymi z przestrzeganiem nowych obostrzeń sanitarnych. Tutaj właśnie pojawia się nasz program i oferta społeczna wspierająca realizację projektów, które w obecnych warunkach musiałyby zejść na drugi plan – podkreśla Szymon Kostiuk, koordynator programu społecznego „WzMOCnij Swoje Otoczenie” w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.
W programie wzięły udział samorządy, ich jednostki budżetowe (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodku kultury, sportu i rekreacji oraz przedszkola, szkoły) oraz organizacje pozarządowe. Mogły się one starać o granty w wysokości do 20 tys. zł na realizację projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej i aktywizacją życia społecznego.
W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa program grantowy jest prowadzony w formule całorocznej, żeby wesprzeć samorządy i organizacje pozarządowe w wyjątkowo trudnym dla nich okresie. To oznacza, że na realizację i rozliczenie przyznanych grantów tegoroczni laureaci mają czas do końca grudnia.
Pomysły w tegorocznej edycji programu można było zgłaszać w kilku kategoriach: zdrowie, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, aktywność fizyczna, edukacja, bezpieczeństwo i środowisko.
– W kategorii oświata dzięki naszym grantom możliwe będzie wsparcie procesu edukacyjnego nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi i nowym sprzętem komputerowym, który w warunkach pandemicznych będzie mógł być wykorzystany do pracy zdalnej, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W kategorii środowisko pomogliśmy w wytyczeniu drugiego etapu szlaku rowerowego w gminie Wiązowna na obszarach chronionych Natura 2000. W obszarze zdrowia i opieki medycznej, wsparliśmy naszym grantem zakup środków ochrony osobistej, defibrylatorów półautomatycznych i kamer termowizyjnych, które pozwalają na kontrolę temperatury mieszkańców wchodzących do urzędu gminy czy innych budynków użyteczności publicznej – wylicza Szymon Kostiuk.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” organizujemy po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki grantom na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych, zrealizowaliśmy ponad 80 projektów społecznych.

21.10.2020

Mieszkańcy kolejnych gmin skorzystają z grantów od PSE

16 kolejnych projektów otrzyma granty od PSE o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Program wkracza już w fazę realizacji projektów, która potrwa do końca tego roku. A już niedługo odbędzie się zebranie Kapituły programu, w którym wybrane zostaną ostatnie zwycięskie pomysły wzmacniające społeczności lokalne.
W ramach programu wspierane są finansowo projekty i inicjatywy, które wywierają pozytywny i długotrwały wpływ na lokalne społeczności – podnoszą jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu istniejącej lub tworzenie nowej infrastruktury społecznej, zapewniają niezbędny sprzęt służący bezpieczeństwu oraz integrują społeczność wokół wspólnych działań.
Lista pierwszych nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie – dofinansowanie zakupu 6 uniformów ochronnych dla strażaków oraz 6 apteczek turystycznych na potrzeby zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy.
 • Uczniowski Parafialno-Ludowy Klub Sportowy “Tęcza” Stanisławów – zakup piłek, elektronicznej tablicy wyników, strojów, bramy startowej oraz sprzętu treningowego.
 • Urząd Gminy w Długosiodle – wyposażenie samorządowego przedszkola w interaktywny monitor, laptop oraz oprogramowanie edukacyjne dla dzieci i zapewnienie przewodowej i bezprzewodowej łączności internetowej w 4 salach budynku.
 • Urząd Gminy w Wąsewie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie urzędu i gminnej biblioteki poprzez sfinansowanie wymiany części ogrodzenia oraz posadzenia roślinności.
 • Urząd Miejski w Otwocku – budowa wiaty przystankowej wykonanej w stylu nawiązującym do historycznej infrastruktury Otwocka wraz z wyposażeniem wiaty w tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej.
 • Urząd Miejski w Karczewie – zadaszenie głównego wejścia i remontu podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie (gmina Sobienie-Jeziory) – zakup klimatyzatorów do sali widowiskowo-koncertowej.
 • Urząd gminy w Kozienicach – budowa siłowni plenerowej przy Kozienickim Domu Seniora.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali – zakup defibrylatora i sprzętu komputerowego dla OSP.
 • Szkoła Podstawowa w Baczynie (gmina Lubiszyn) – zakup 28 szafek szatniowych oraz 12 bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu – zakup sprzętu komputerowego (wraz z meblami do stanowisk) i dofinansowanie organizacji zajęć edukacyjnych dla osób starszych.
 • Urząd gminy we Wleniu – zakup defibrylatora, stacji dezynfekujących, bezdotykowych dozowników oraz termometrów bezprzewodowych na potrzeby jednostek budżetowych gminy oraz świetlic wiejskich.
 • Urząd gminy w Bolkowie –z akup i montaż dwóch altan na potrzeby spotkań organizowanych dla mieszkańców.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzeszowie (gmina Świebodzice) – budowa parkingu rowerowego wyposażonego w wiatę i stojaki na rowery.
 • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Borkowianka” (gmina Skawina) – budowa schodów i podjazdu jako zabezpieczenia boiska sportowego oraz zakup parownicy i stacji dezynfekującej.
 • Urząd miejski w Nysie – adaptacja pomieszczenia gospodarczego na boks dla psów oraz stworzenie dla nich odrębnego, ogrodzonego wybiegu.

06.10.2020

Wybraliśmy kolejne zwycięskie projekty w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Tegoroczna edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wkracza już w fazę realizacji projektów, która potrwa do końca roku. Kapituła programu wytypowała kolejnych 17 pomysłów, które nagrodzone zostaną grantami o łącznej wartości blisko 330 tysięcy złotych.
W ramach programu wspierane są finansowo projekty i inicjatywy, które wywierają pozytywny i długotrwały wpływ na lokalne społeczności – podnoszą jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu istniejącej lub tworzenie nowej infrastruktury społecznej, zapewniają niezbędny sprzęt służący bezpieczeństwu oraz integrują społeczność wokół wspólnych działań.
Lista pierwszych nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane z grantu:
 • Powiat Ostrołęcki – dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną do poszukiwania osób zaginionych, monitorowania stanu rzeki oraz monitorowania i oceny sytuacji w przypadku pożarów.
 • Szkoła Podstawowa w Goworowie – stworzenie estrady artystycznej wspomagającej rozwój umiejętności uczniów z zakresu recytacji, aktorstwa oraz nauk muzycznych i plastycznych.
 • Urząd gminy w Kowali – doposażenie i modernizacja placu zabaw w Rożkach.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku – rozbudowa infrastruktury rowerowej, dofinansowanie zakupu oraz montaż artystycznych stojaków na rowery.
 • Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży „Impuls” – modernizacja ścieżek oraz montaż tablic informacyjnych nt. pomników przyrody w parku otaczającym Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie
 • Szkoła Podstawowa w Lubiszynie – zakup szafek szatniowych oraz bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk.
 • Urząd Gminy w Bledzewie – dofinansowanie zakupu dozowników bezdotykowych, ścianek pleksi oraz zestawów ławek i krzeseł na potrzeby gminnych placówek oświatowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie – rewitalizacja przestrzeni zielonych przy muzeum “Dom szewca” i Kinie Przystań, które mają służyć rekreacji mieszkańców.
 • Urząd Gminy w Platerówce – zakup zewnętrznego systemu do monitorowania budynków użyteczności publicznej.
 • Urząd Gminy w Sulikowie – dofinansowanie zakupu pawilonu sanitarnego oraz modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Biernej.
 • Urząd Gminy w Bolkowie – zakup defibrylatora AED wraz z montażem punktu informacyjnego dot. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany – budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego
 • Urząd Gminy w Świdnicy – zakup laptopów z oprogramowaniem dla przedszkoli samorządów z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach pracy zdalnej.
 • Urząd Gminy w Krokowej – modernizacja placu zabaw w Wierzchucinie.
 • Urząd Gminy w Gniewinie – dostosowanie warunków sanitarnych na krytej pływalni w Gniewinie do wymogów sanepidu w trakcie trwania pandemii.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie – montaż ławeczek i tablic informacyjnych dot. walorów turystycznych gminy.
 • Urząd Gminy w Halinowie – utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

15.09.2020

19 kolejnych pomysłów z dofinansowaniem w programie wzmocnij swoje otoczenie

Latem trwał nabór wniosków do II edycji naszego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” i mimo okresu wakacyjnego, zgłoszeń było bardzo dużo. Kapituła programu finalnie wybrała 19 kolejnych zwycięskich projektów w 18 gminach, które nagrodzone zostaną grantami o łącznej wartości niemal 380 tysięcy złotych. W sumie do realizacji zostało zakwalifikowanych już 67 projektów o wartości ponad 1,2 mln złotych.
Przypomnijmy, że celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Wszystkie zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, przy czym warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do oceny merytorycznej jest jego pozytywna ocena pod względem formalnym. Natomiast w ramach oceny merytorycznej sprawdzamy, czy projekt realizuje ustalone na ten rok cele.
Sierpniowa lista nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane:
 1. Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku – zakup sprzętu oczyszczającego powietrze na potrzeby samorządowego przedszkola.
 2. Urząd Gminy w Rzekuniu – zakup urządzeń do magnetoterapii i lamp sollux pomagających w leczeniu dolegliwości bólowych i zmian skórnych wśród podopiecznych Domu Seniora.
 3. Przedszkole nr 1 w Wyszkowie – dostosowanie toalet do wymogów sanitarnych.
 4. Urząd Miasta w Wyszkowie – zakup 3 defibrylatorów AED
 5. Urząd Gminy w Zabrodziu – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu w warunkach COVID-19.
 6. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – utworzenie sali integracji sensorycznej.
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie – wytyczenie szlaków rowerowych na terenie gminy – etap II..
 8. Urząd Gminy w Wildze – doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe zabawki i opryskiwacz do dezynfekcji i nasadzenia roślin;
 9. Urząd Gminy w Magnuszewie – zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Rozniszewie.
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Mieni – zakup defibrylatora, dozowników na płyn dezynfekujący, torby medycznej do udzielania pierwszej pomocy oraz odzieży ochronnej.
 11. Urząd Gminy w Wodyniach – zakup barierek ochronnych płyty boiska sportowego w Oleśnicy.
 12. Urząd Gminy w Miedzichowie – zakup i montaż 2 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku – doposażenie jednostki w 5 mundurów bojowych do akcji ratowniczo-gaśniczych.
 14. Urząd Gminy w Krzeszycach – zakup 4 ręcznych kamer termowizyjnych.
 15. Szkoła Podstawowa w Gościszowie – zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza.
 16. Urząd Gminy w Pielgrzymce – zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego i sprężynowca na istniejącym placu zabaw.
 17. Urząd Gminy w Dobromierzu – budowa placu zabaw.
 18. Urząd Gminy w Lwówku Śląskim – zadaszenie gminnej muszli koncertowej.
 19. Urząd Gminy w Polanowie – wytyczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie m. Polanów.
Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów laureaci mają czas do końca roku.

13.08.2020

Wybraliśmy kolejne projekty w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Nabór wniosków do II edycji naszego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” nadal trwa, a zgłoszeń cały czas przybywa. Kapituła programu wybrała dotychczas 19 kolejnych zwycięskich projektów w 17 gminach, które nagrodzone zostaną grantami o łącznej wartości blisko 350 tysięcy złotych.
Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Wszystkie zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, przy czym warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do oceny merytorycznej jest jego pozytywna ocena pod względem formalnym.
W ramach oceny merytorycznej sprawdzamy, czy projekt realizuje ustalone na ten rok cele. A te się od ubiegłego roku nie zmieniły – wspieramy finansowo projekty i inicjatywy, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalne społeczności i poprzez swoją użyteczność będą je integrować oraz służyć im przez długie lata. Chcemy w ten sposób podnieść jakość życia i bezpieczeństwa mieszkańców gmin poprzez poprawę stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenie zupełnie nowej formy takiej infrastruktury.
Lista nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane:
 1. Urząd Gminy w Troszynie – modernizacja trybun na stadionie gminnym.
 2. Urząd Gminy w Strachówce – doposażenie infrastruktury dla mieszkańców – zakup stacji dezynfekującej do rąk, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci.
 3. Urząd Gminy w Sulejówku – wytyczenie ścieżki edukacyjnej i budowa budek lęgowych dla ptaków.
 4. Urząd Gminy w Wierzbnie – zakup samoobsługowych punktów do dezynfekcji rąk.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Oleksiance – zakup wyposażenia do remizy.
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce – termomodernizacja remizy.
 7. Urząd Gminy w Lwówku – modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie.
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach – dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Plewiskach – dofinansowanie zakupu defibrylatorów do ratowania życia.
 10. Urząd Gminy w Międzychodzie – dofinansowanie zakupu wielorazowych środków ochrony osobistej, zamgławiaczy, opryskiwaczy i ozonatora.
 11. Urząd Gminy w Międzyrzeczu – zagospodarowanie i uporządkowanie skweru poprzez nasadzenia oraz stworzenie strefy ochronnej w urzędzie do obsługi mieszkańców.
 12. Urząd Gminy w Siekierczynie – modernizacja łazienki w Przedszkolu w Zarębie.
 13. Urząd miejski w Lubaniu – likwidacja barier architektonicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi “Rząsiny” – likwidacja barier architektonicznych dla uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej w Rząsinach.
 15. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie – budowa street workout parku.
 16. Urząd Gminy w Świebodzicach – zakup defibrylatorów i organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy.
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach – zakup agregatu prądotwórczego i węży tłocznych.
 18. Urząd Gminy w Widuchowej – zakupu stacji serwisowo-rowerowych oraz automatycznej stacji do mycia rąk.
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie – zakup łodzi ratunkowej do akcji ratowniczych w regionie.

Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów laureaci mają czas do końca roku.

23.07.2020

Ruszyła druga edycja programu PSE “WzMOCnij swoje otoczenie”

Ruszył nabór wniosków do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie”, która w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – przyjęła formę całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą wybrane gminy i ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl
PSE jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Do ponad 70 z nich skierowana jest II edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Tegoroczny budżet na granty sięga ok. 2 mln zł.
Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
Pomysły na projekty można zgłaszać do 30 listopada 2020 r. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a realizacja przyznanych grantów powinna nastąpić do końca roku. Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach:
 • Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem
 • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
 • Oświata
 • Środowisko
 • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu

Program jest skierowany do mieszkańców gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. O grant w wysokości do 20 tys. zł mogą ubiegać się podmioty z 70 gmin z ośmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wykaz gmin znajduje się w regulaminie programu, dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.
Program jest skierowany do mieszkańców gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. O grant w wysokości do 20 tys. zł mogą ubiegać się podmioty z 70 gmin z ośmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wykaz gmin znajduje się w regulaminie programu, dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.
W zeszłym roku dzięki grantom przyznanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne powstały m.in. szlaki rowerowe i ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zakupiono wyposażenie multimedialne umożliwiające organizację wirtualnych spacerów i wystaw, zorganizowano zajęcia z programowania czy remonty szkolnych pracowni fizyczno-chemicznych. Zwycięskie pomysły były wdrażane we współpracy z samorządami, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Dzięki takiemu podejściu projekty będą mogły być rozwijane także w kolejnych latach.
Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

18.07.2020

Rozpoczęliśmy zawieranie umów z laureatami!

Trwa zawieranie umów ze zwycięzcami pierwszej edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po ich podpisaniu, laureaci rozpoczną realizację projektów w swoich gminach.
Po spełnieniu wymaganych formalności rozpoczną się prace związane z realizacją najlepszych 88 projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną i aktywizujących mieszkańców 76 gmin, w których PSE prowadzą swoją działalność. Projekty o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł zgłaszano w kategoriach: „Rozwój przestrzeni publicznej”, „Oświata”, „Środowisko”, „Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego”, „Zdrowie i opieka medyczna” oraz „Mała infrastruktura”.
Po przyjęciu grantu laureaci przedstawią do 30 września wstępne sprawozdania merytoryczne i finansowe, a zarazem pierwsze efekty zrealizowanych prac. Wszystkie działania zakończą się do 30 listopada 2019 roku.
Szczegółowych informacji dotyczących zawieranych umów udzielają pracownicy Biura Konkursu pod nr telefonu: 665 330 230 i adresami e-mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl i projektyspoleczne@pse.pl.

09.07.2020

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu “WzMOCnij swoje otoczenie”!

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń w konkursie grantowym “WzMOCnij Swoje Otoczenie” oraz ich wysoki poziom szczegółowości, Komisja Konkursowa postanowiła wydłużyć swoje prace, aby zagwarantować obiektywną ocenę merytoryczną wszystkich złożonych wniosków.
Ostateczne wyniki konkursu “WzMOCnij Swoje Otoczenie” zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl do dnia 10 czerwca 2019 r.
Prosimy oglądać serwis
w widoku pionowym