Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Nasze działania i zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej wpływają na jakość życia Polaków. Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz naszych wykonawców. Aby było to możliwe, nieustannie dbamy o rozwój i bezpieczeństwo naszej infrastruktury technicznej.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Dbamy o rozwój kompetencji wewnętrznych naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE.

Flagowe projekty społeczne

Założenia do prowadzenia działań społecznych przez PSE

PSE prowadzą swoje działania społeczne w gminach, w których realizują inwestycje elektroenergetyczne oraz dbają o nieprzerwaną pracę istniejących linii i stacji najwyższych napięć. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji mieszkańców wokół spraw, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu infrastruktury społecznej.
Nasze projekty społeczne realizujemy w obszarach:
 • oświaty
  (np. poprzez modernizacje sal dydaktycznych i świetlic szkolnych),
 • ochrony środowiska
  (współtworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych na terenach chronionych, szlaków pieszych i rowerowych),
 • zdrowia
  (budowy i modernizacje siłowni plenerowych, organizacja warsztatów z zakresu pierwszej pomocy wraz z zakupem aparatury ratującej życie),
 • pomocy dla osób wykluczonych społecznie
  (np. uruchomienie gabinetów terapii sensorycznej, budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych),
 • środowiska
  (tworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, finansowanie zakupu narzędzi do monitorowania flory i fauny),
 • aktywizacji życia społecznego i kulturalnego
  (np. wspieranie wydarzeń mających charakter edukacyjny takich jak pikniki naukowe, modernizacje sal będących miejscem zajęć lokalnych grup, kół zainteresowań, fundacji oraz stowarzyszeń).

Wskaźnik własny
Podział projektów społecznych PSE w 2019 roku wg realizowanych celów


Program dobrosąsiedzki „WzMOCnij swoje otoczenie”
Idea programu jest zbliżona do budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
WzMOCnij swoje otoczenie to największa inicjatywa społeczna w Polsce organizowana przez firmy. PSE organizują program w celu:
 • poprawy stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenia zupełnie nowych form takiej infrastruktury w miejscach prowadzenia działalności przez firmę;
 • wyposażenia gmin, podległych im instytucji publicznych (np. gminne ośrodki kultury, świetlice środowiskowe, placówki oświaty itd.) i mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie realnych zmian przy wykorzystaniu nowej lub modernizowanej infrastruktury sfinansowanej przez PSE;
 • zbudowania rozpoznawalności oraz pozytywnego wizerunku PSE jako dobrego sąsiada, działającego na rzecz rozwoju i podniesienia atrakcyjności regionów, w których jest obecny.
Program dociera do ponad 80 gmin, w których PSE realizują inwestycje liniowe i stacyjne najwyższych napięć.
Jest organizowany w miejscach, w których PSE prowadzą:
 • budowę linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami,
 • budowę linii 400 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów,
 • budowę linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna,
 • budowę linii 400 kV relacji Mikułowa-Świebodzice,
 • budowę linii 400 kV Mikułowa-Czarna,
 • budowę połączenia kablowego HVDC Polska-Litwa,
 • budowę linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo,
 • budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń,
 • budowę linii 400 kV Baczyna-Krajnik,
 • budowę linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska,
 • budowę linii 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa,
 • budowę stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-Mory,
 • modernizację linii 220 kV Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia,
 • modernizację stacji 220/110 kV Żukowice,
 • modernizację stacji 220/110 kV Rożki.

 
Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego
Czas na teatr i film w Łęcznej
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 2 tys. mieszkańców; członkowie lokalnych kół i grup zainteresowań, uczniowie łęczyńskich szkół oraz seniorz

Cel: W celu aktywizacji życia społecznego i kulturalnego w Łącznej PSE wsparły modernizację sali kinowej i teatralnej w Centrum Kultury w Łęcznej.
Zdrowie i opieka medyczna
Street workout park w Halinowie
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 5 tys. mieszkańców – młodzież i dorośli

Cel: W Gminie Halinów powstał Street workout park, czyli siłownia do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.
Innowacje
Hałabała Zuch i Chwat zwiedzają Polskę oraz Świat z wykorzystaniem e-Twinning
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska
Kwota wsparcia: 19 400 zł
Liczba beneficjentów: 200 mieszkańców – nauczyciele i dzieci

Cel: Do Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku trafiły dwie nowe tablice interaktywne podarowane przez PSE.
Zdrowie i opieka medyczna
Nie boję się ratować życia – pierwsza pomoc przedmedyczna
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska
Kwota wsparcia: 19 800 zł
Liczba beneficjentów: 200 mieszkańców

Cel: W sierpniu i wrześniu 2019 r. w gminie Kuślin przeprowadzono cykl 10 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wykluczenie społeczne
Energiczne dzieci naszą siłą
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Mikułowa- Świebodzice
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 200 uczniów w ciągu jednego roku szkolnego

Cel: Szkoła Podstawowa w Sulikowie potrzebowała szkolnego gabinetu integracji sensorycznej wraz z zajęciami terapeutycznymi – miejsca z kompleksową ofertą do rozpoznawania i ograniczania negatywnych skutków zaburzeń rozwojowych u dzieci.
Środowisko
Oko na ptaka
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 150 uczniów w ciągu jednego roku szkolnego

Cel: PSE przekazały Szkole Podstawowej w Rzekuniu grant, który pozwolił na zakup materiałów dydaktycznych z obszaru edukacji przyrodniczej dla najmłodszych.
Innowacje
MOC inteligentnego otoczenia przyciąga młodzież
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: ok. 300 mieszkańców

Cel: W ramach praktyki MOC inteligentnego otoczenia przyciąga młodzież sfinansowaliśmy instalację inteligentnej Eko-ławki w Centrum Integracyjnym sołectwa Proszówka.
Zdrowie i opieka medyczna
Wzmacniamy sportowego ducha
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: ok. 1000 mieszkańców – uczniów i dorosłych

Cel: PSE wsparły projekt Wzmacniamy sportowego ducha, polegający na remoncie podłogi w hali sportowej w gminie Magnuszew.
Wykluczenie społeczne
Chcę Ci powiedzieć
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów
Kwota wsparcia: 18 000 zł
Liczba beneficjentów: 100 uczniów

Cel: Udział PSE w projekcie Chcę Ci powiedzieć wynikał z chęci wsparcia dzieci ze schorzeniami uniemożliwiającymi komunikowanie się z najbliższym otoczeniem.
Środowisko
Centrum Zielonej Energii
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 1200 mieszkańców

Cel: W Szkole Podstawowej w Stawie powstało Centrum Zielonej Energii pozwalające na prowadzenie tzw. zielonych lekcji przeprowadzanych w otoczeniu przyrody.
Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci
Teren inwestycyjny: budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
Kwota wsparcia: 16 250 zł
Liczba beneficjentów: 100 uczniów

Cel: Na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie powstało mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci.
Smog nie na żarty – monitorowanie powietrza w najbliższym otoczeniu oraz składników pogody
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Ostrołęka- Stanisławów
Kwota wsparcia: 15 750 zł
Liczba beneficjentów: 150 uczniów

Cel: W Goworkowie PSE wzięły udział w realizacji praktyki Smog nie na żarty – monitorowanie powietrza w najbliższym otoczeniu oraz składników pogody.
Polska Szkoła – nowoczesna i przyjazna uczniom
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 150 uczniów

Cel: Pod hasłem Polska Szkoła – nowoczesna i przyjazna uczniom w Szkole Podstawowej w Bolkowie przeprowadzono remont oraz doposażono salę fizyczno-chemiczną.
Kozienicka poMOC rowerowa
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
Kwota wsparcia: 13 275 zł
Liczba beneficjentów: ok. 3 tys. osób rocznie

Cel: Przy popularnej i promowanej formie turystyki rowerowej znaczna część mieszkańców Kozienic nie miała warunków do samodzielnej naprawy roweru lub dokonania drobnych regulacji.
Modernizacja pomieszczeń biblioteki
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna
Kwota wsparcia: 14 100 zł
Liczba beneficjentów: ok. 200 mieszkańców

Cel: W Warmątowicach Sienkiewiczowskich w ramach modernizacji pomieszczeń biblioteki gminnej dokonano zakupu wyposażenia.
Z mechatroniką w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych w gminie
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna
Kwota wsparcia: 16 300 zł
Liczba beneficjentów: 150 uczniów

Cel: W celu rozszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich PSE wsparły zakup stanowiska z makietą LED do ćwiczeń kształtujących umiejętności programowania w Zespole Szkół w Męcince oraz Piotrowicach.
Z PSE tworzymy sekcję tenisa stołowego w Pielgrzymce
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Mikułowa- Świebodzice
Kwota wsparcia: 20 000 zł
Liczba beneficjentów: 300 uczniów

Cel: W celu aktywizacji sportowej dzieci oraz wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury sportowo-oświatowej PSE wyposażyły halę sportową i świetlice w Pielgrzymce w sprzęt do tenisa stołowego.
Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
Kwota wsparcia: 16 260 zł
Liczba beneficjentów: Do kilkunastu tysięcy osób rocznie

Cel: Rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia, alternatywnymi środkami transportu oraz turystyką weekendową wśród mieszkańców i gości spoza regionu leżało u podstaw rozpoczęcia budowy szlaku rowerowego na terenie gminy Wiązowna-Glinianka.
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna przez Puszczę Białą
Teren inwestycyjny: Budowa linii 400 kV Ostrołęka- Stanisławów
Kwota wsparcia: 19 900 zł
Liczba beneficjentów: Do kilkunastu tysięcy osób rocznie

Cel: W celu zachęcenia społeczności do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia pogłębiania i upowszechniania wiedzy przyrodniczej nasza spółka zaprojektowała i wykonała 7-kilometrową przyrodniczą ścieżkę edukacyjną z punktami edukacyjnymi, stojakami na rowery, budkami oraz tablicami kierunkowymi.
Otwarta Strefa Aktywności przy źródełku w miejscowości Łagiewniki
Teren inwestycyjny: Budowa linii Chełm- Lublin Systemowa
Kwota wsparcia: 17 900 zł
Liczba beneficjentów: 1000 osób rocznie

Cel: Otwarta Strefa Aktywności przy źródełku w miejscowości Łagiewniki to siłownia zewnętrzna, która powstała z potrzeby stworzenia miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego, ruchu oraz integracji mieszkańców.
Pingpongowe marzenia z PSE
Pingpongowe marzenia z PSE to unikalna ogólnopolska inicjatywa, popularyzująca tenis stołowy wśród dzieci w wieku 6-12 lat. To pierwsza tego typu kompleksowa oferta w dziedzinie tenisa stołowego w Polsce, łącząca walory: sportowy, edukacyjny i społeczny.

Inicjatywa realizowana jest w modelu współpracy wielosektorowej łączącej cele: PSE (strategiczny partner zaangażowany w rozwój gmin i ich mieszkańców), Polskiego Związku Tenisa Stołowego wraz z lokalnymi klubami (organizator inicjujący działania edukacyjne, wyłaniający młode talenty przyszłych reprezentantów kraju), gmin i szkół podstawowych (poprzez program budują markę i rozpoznawalność regionu) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Cele programu:
 • udzielenie klubom wsparcia merytorycznego i finansowego poprzez zakup profesjonalnego sprzętu sportowego, organizację szkoleń z trenerami i zajęć z młodymi zawodnikami;
 • stworzenie efektywnego systemu wyłaniania talentów, który swoim zasięgiem obejmie wybrane regiony Polski, w tym miejsca, w których PSE realizują projekty inwestycyjne;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych trenerów zrzeszonych w PZTS wytypowanych do prowadzenia cyklicznych zajęć z młodymi zawodnikami – rozwój kadr jako element niezbędny do wyszkolenia przyszłych reprezentantów Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej;
 • pozycjonowanie dobrosąsiedzkiego charakteru społecznych projektów PSE, skoncentrowanych na rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych – poprzez wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej w ośrodkach miejskich, a także w mniejszych gminach;
 • rozwój dialogu społecznego z mieszkańcami – bezpośrednimi odbiorcami działań PSE, w tym podkreślenie misji, roli, zadań i znaczenia spółki dla rozwoju lokalnych gospodarek;
 • rozwój koncepcji empowermentu poprzez angażowanie pracowników w projekty społeczne partnera strategicznego.


Pingpongowe marzenia z PSE w 2019 r. to:
 • 250 000 zł budżetu projektu,
 • 1210 beneficjentów działań, w tym 1120 zawodników i 90 trenerów,
 • 70 klubów uczestniczących w programie,
 • 120 dzieci z 15 szkół podstawowych zlokalizowanych w gminach wytypowanych przez PSE,
 • 2 szkolenia dla trenerów (w Warszawie i w Zielonej Górze) poprzedzające jesienne zajęcia w klubach i szkołach,
 • 10 Rodzinnych Turniejów Tenisa Stołowego Do mistrzostwa z PSE, które zorganizowano dla ponad 140 uczniów z 11 szkół podstawowych z terenów inwestycyjnych PSE,


Tereny inwestycyjne na których realizowano program:
 • budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna,
 • budowa linii 400 kV Lublin Systemowa-Chełm,
 • budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna oraz Mikułowa-Świebodzice,
 • budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska,
 • budowa linii 400 kV Skawina-nacięcie linii Tarnów-Tucznawa, Rzeszów-Tucznawa.


Szkoły – beneficjenci programu


 • Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie,
 • Szkoła Podstawowa w Deszcznie,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
 • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
 • Szkoła Podstawowa w Niemcach,
 • Szkoła Podstawowa w Zarębie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach.
Projekty społeczne realizowane w czasie zwalczania COVID-19
W ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia, PSE podjęły współpracę z placówkami ochrony zdrowia na rzecz zwalczania i niwelowania skutków koronawirusa powodującego chorobę COVID-19.
Dzięki darowiznom przekazanym przez PSE do wojewódzkich i powiatowych placówek z Wielkopolski trafiły m.in.: respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, monitory funkcji życiowych pacjentów oraz profesjonalny sprzęt do czyszczenia powierzchni.
Jeden z partnerów PSE – Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli – otrzymała specjalistyczne auto do przewożenia testów oraz izolatorów RNA. Dzięki temu można było przyspieszyć prowadzenie badań u pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
PSE zainicjowały także akcję #DajemyGminomMoc. W ramach działania przekazaliśmy ponad 40 samorządom środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych i wielorazowych maseczek, przyłbic oraz kombinezonów ochronnych.
 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
  Dzięki wsparciu od PSE w kwocie 546 000 zł, placówka zakupiła:
  • maski do wentylacji nieinwazyjnej,
  • respiratory do nieinwazyjnej wentylacji,
  • obwody oddechowe,
  • filtry do obwodu oddechowego,
  • videobronchofiberoskopy,
  • aparaty do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych,
  • aparaty – asystory kaszlu,
  • aparaty do leczenia tlenem,
  • reduktory przenośne,
  • pulsoksymetry,
  • aparat do USG z funkcją Doppler,
  • mobilne urządzenie do dezynfekcji powierzchni.

 2. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
  Dzięki wsparciu od PSE w kwocie 546 000 zł, placówka zakupiła:
  • respirator, urządzenie do dekontaminacji,
  • monitory funkcji życiowych pacjenta,
  • pomiarowy drobny sprzęt medyczny (m.in.: przenośne pulsoksymetry napalcowe, elektroniczne termometry bezdotykowe, ciśnieniomierze),
  • środki ochrony indywidualnej (maski FFP3, maseczki chirurgiczne, kombinezony wodoodporne fartuchy ochronne, gogle ochronne, przyłbice, ochronne, jednorazowe rękawice chirurgiczne),
  • środki do dezynfekcji rąk (powierzchni, pomieszczeń).

 3. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach
  Dzięki wsparciu od PSE w kwocie 546 000 zł, placówka otrzymała transporter do przewożenia testów oraz izolatorów RNA.


4,4
mln zł

łączna wartość projektów społecznych PSE w 2019 roku oraz w I połowie 2020 roku.