Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić najnowszy raport wpływu działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych na gospodarczy, społeczny i środowiskowy rozwój kraju. Publikacja, którą mają Państwo przed sobą, ukazała się w niełatwym momencie, gdy nasza codzienność została zaburzona na skutek pandemii COVID-19. Pomimo trudnego czasu, z dumą możemy poinformować, że strategię na lata 2017-2019 w znaczącym stopniu udało się zrealizować: zakończono 51 spośród 62 wyznaczonych inicjatyw. 11 inicjatyw, z uwagi na priorytet oraz wagę, znalazło kontynuację w strategii na lata 2020-2030, którą prezentujemy na kolejnych stronach publikacji.

Przeczytaj cały list

Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

strategia biznesowa

sprawdź

WYZWANIA
STOJĄCE PRZED PSE

1/

Kluczowe liczby

GOSPODARKA I RYNEK

5,39 MLD ZŁ

wartości dodanej dla polskiej gospodarki

13,4 tys.

utrzymanych miejsc pracy na krajowym rynku dzięki działalności PSE.

942,5 mln zł

kwota podatków i składek odprowadzonych do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Prosimy oglądać serwis
w widoku pionowym